Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Centrala begrepp
 2. Vivaldi af Kanaan AB är personuppgiftsansvarig
 3. Vilka typer av information samlar vi in?
 4. Information från andra källor
 5. Hur använder vi informationen?
 6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
 7. Hur länge sparas uppgifterna?
 8. Vem kan ta del av uppgifterna?
 9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
 10. Var förvaras uppgifterna?
 11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
 12. Kontaktuppgifter till VIVALDI AF KANAAN AB

         1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, bild/foto, reg.nr bil och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig

Peter Tancsik, VIVALDI AF KANAAN AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 1. Vilka typer av information samlar vi in?

När du kontaktar oss, tecknar ett avtal med oss, registrerar dig via ett formulär kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnr
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar
 1. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation.

 1. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Upprättande av eventuella avtal mellan oss
 • Fakturering för utförda tjänster
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Kunna föra en dialog med dig
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en dialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av
 1. Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angivna ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.
 1. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling samt ytterligare 1 (ETT) år, därefter raderar vi uppgifterna.

 1. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.

 1. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjepart för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal,
kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Företag
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 1. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom, all känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology) (httpS på hemsidan).

Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretessavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

 1. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

 1. Kontaktuppgifter till VIVALDI AF KANAAN AB

Peter Tancsik, VIVALDI AF KANAAN AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Peter Tancsik
VIVALDI AF KANAAN AB
559010-6737
Kanaans väg 72, 168 44 Bromma
070-340 46 70   OBS Nytt nr from 20220915
info@kanaansbangolf.se