1) Bollen skall slås från respektive utslagsplats

2) Bollen skall alltid slås från den plats där den stannar.

3) Boll över sarg inlägges där bollen gått ut – om bollen
gott ut i backe inlägges bollen vid utslagsplatsen.

4) Boll vid sarg får flyttas från sarg 20 cm.

5) Boll före hinder flyttas 50 cm bakåt, och framför hinder
flyttas boll 50 cm framåt.